Serdecznie witamy na stronie przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksowym wykonawstwem instalacji urządzeń pomocniczych kotłów w energetyce.

W naszym obszarze specjalizacji znajdują się w szczególności:
 • różne technologie utrzymania w czystości powierzchni ogrzewalnych kotłów i pieców w energetyce zawodowej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem zdmuchiwaczy popiołu oraz armatek wodnych. Niektóre z naszych autorskich rozwiązań pozwalają na zasilanie zdmuchiwaczy sprężonym powietrzem przy wykorzystaniu standardowych zdmuchiwaczy, standardowej armatury oraz sprężarek o małej wydajności,

 • systemy zabezpieczenia przeciwwybuchowego i przeciwpożarowego układów młynowych i układów transportowych, szczególnie w instalacjach współspalania biomasy. Naszym hitem rynkowym jest autorskie rozwiązanie instalacji naparowywania młynów węglowych oraz przenośników zgrzebłowych, umożliwiającich ich czyszczenie a nawet całkowitą inertyzację.
  Mamy także duże doświadczenie w instalowaniu systemów HRD
  ,

 • dostawy, zabudowa i modernizacje różnych urządzeń pomocniczych kotłów, w tym wentylatory procesowe, młyny, odżużlacze, urządzenia monitorowania procesu spalania, układy automatyki sterującej,

 • udział lub samodzielne wykonanie bardziej złożonych instalacji, jak instalacje przygotowania, transportu i spalania biomasy, instalacje obniżające zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach,

 • serwisowanie i modernizacje instalacji zdmuchiwaczy popiołu firmy Diamond Power, Clyde Bergemann i Rosink-Werkstaetten. Dla zdmuchiwaczy firmy Clyde Bergemann produkujemy i/lub dostarczamy szeroki zakres części zamiennych, gwarantując najwyższą jakość i bardzo konkurencyjne ceny. Dla urządzeń Diamond Power oraz Rosink-Werkstaetten bazujemy na oryginalnych częściach zamiennych.
Zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i dużą elastyczność w prowadzeniu projektów, zapewniając koordynację międzybranżową w pełnym zakresie.

Siedziba firmy: BCE Systems Sp. z o.o.; ul. Santocka 44; 71-083 Szczecin

Kontakt: tel. +48 91 311 5169, fax. +48 91 311 0028;
email: biuro-at-bce.com.pl

NIP: 937-24-59-047

Opracowanie: BCE Systems Sp. z o.o.; Piotr Pietrusiński

Literatura do pobrania:


 • PARA WODNA (PL) • ZDMUCHIWACZE (PL) • SPALANIE (PL) • BIOMASA (PL)